A re-examination of the circumscription of Saxifraga mengtzeana (Saxifragaceae)
Xinjian Zhang, Richard Gornall, zhouxin Zhang, et al.
Degeneration of foundation species induced by climate change could induce alpine biod...
JianGuo Chen, XuFang Chen, LiShen Qian, et al.